7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
BAKANA SORULAMAYAN SORULARBAKANA SORULAMAYAN SORULAR

Tarih: 2017-10-22

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,  NTV'de katıldığı programda, Türk Telekom'un kredi borcuna yönelik soruları yanıtladı.

Bahse konu borcun kesinlikle Türk Telekom'a ait olmadığını vurgulayan Arslan, "Türk Telekom'un verdiği herhangi bir taahhüt, herhangi bir teminat veya altına imza attığı herhangi bir borç söz konusu değil. Borç, Türk Telekom'un büyük hissedarı olan, yüzde 55 hissesine ortak olan Oger Telecom'un, yani OTAŞ Anonim Şirketi'nin borcudur. Bunun Türk Telekom borcu olarak algılanmaması kesinlikle önemli, bunu vurgulayalım." diye konuştu.

Programı sunan gazeteci (?) biraz hazırlanmış olsaydı, ya da kendisine soru sorulma izni verilseydi, Bakanın bu açıklamaları üzerine ona şu soruları sorması gerekirdi;
1) Ama sayın Bakan, OTAŞ’ın aldığı borçları bizzat Türk Telekom KAP’a (Kamuoyu Aydınlatm Platformu) bildirmiş. Mesela Türk Telekom’un 28.05.2013 tarihli bildiriminde OTAŞ’ın 4.478,000,000 USD ve  211,970,000 Avro tutarlarında kredi aldığını KAP’a bildirmiş. O bildirimde  “Daha önceki kredi anlaşmalarında olduğu gibi  kredinin teminatı olarak şirketinizin hisseleri rehin verilmiştir.” Cümlesine yer verilmiştir. Bunu nasıl açıklayacaksınız?

2) Pekiyi Türk Telekom Yönetiminde Hazineyi temsil edenler bu durumun doğuracağı riskleri gözeterek, bu durumdan, Hazine’yi BTK’yı ve Ulaştırma Bakanlığını yazılı olarak haberdar etmişler midir?

Arslan, Türk Telekom'un altyapısının kamuya ait olduğunu ve şirketin işletme hakkının 21 yıllığına devredildiğini, 21 yılın sonunda altyapı devlete geri iade edilecektir. Türk Telekom özelleştirmesinin Mülkiyet Satışı olmayıp İşletme Hakkı devri olduğunu belirtti.

Bu açıklama üzerine iyi bir gazetecinin soracağı birkaç soru vardır;

1) Sayın Bakan, Türk Telekom’un satışı Mülkiyet Satışı Değildir diyorsunuz. Pekiyi o zaman Türk Telekom Gayrimenkulleri nasıl satılıyor? Hatta bazı gayrimenkullerden, altyapı niteliğindeki teçhizat sökülüp başka yere taşındıktan sonra satılıyor. Neden?

2) Altyapı nedir sayın bakan? Madem Türk Telekom Altyapıyı devlete teslim edecek, altyapıda değişiklik yapmadan, onun asıl sahibinden BTK’dan onay alıyor mu? İşletme hakkının bitmesine yakın Türk Telekom altyapıda hiç bakım ve yenileme çalışması yapmazsa, bunun müeyidesi var mıdır?

 "Yüzde 55 Oger Telecom ve ortaklarına, yine yüzde 15'i borsada halka arz edilmiştir, yüzde 30'u zaten kamudadır. Bugüne kadar yaklaşık 12 yılda Türk Telekom'un vergiler ve benzeri isimler altında devlete ödediği para 79 milyar lira. Ayrıca 28 milyar liranın üzerinde yatırım yapmış durumda. Yatırım artı devlete ödenen paraları düşünürseniz, 107 milyar lira 12 yıl boyunca kamuya ödenmiş durumda." diye konuştu. 

Burada biz olsak şu soruları sorardık;

1) 79 Milyar Vergi neleri kapsıyor. KDV, ÖİV gibi Türk Telekom'un mükellef olmayıp aracı olduğu vergiler bu rakama dâhil mi?

2) Türk Telekom’un Özelleştirme öncesi ile özelleştirme sonrası dönemdeki, hazineye katkısını Kurumlar Vergisi ve Hazine’ye aktarılan kar payı açısından değerlendirir misiniz?

3) 28 Milyar TL yatırımdan bahsediyorsunuz sayın Bakan, pekiyi bu yatırımların verimliliğini değerlendiriyor musunuz? Mesela Ankara’daki Genel Müdürlük kampüsüne 30 katlı bina niye yapıldı, niye boş duruyor? Toplanan bakır kabloların mı bedeli yüksektir, yeni F/O yatırımının maliyeti mi?

Türk Telekom'un yaptığı her işlemin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) denetiminde olduğuna ve SPK'ya her seferinde bildirimde bulunulduğuna dikkati çeken Arslan, şirketin, kendi yatırımları için ise 12,6 milyar liralık kredi borcu olduğunu ancak bu borcun hiçbir şekilde temerrüde düşmediğini ve ödendiğini bildirdi. Arslan, şirketin 2007'nin ilk 6 ayında 955 milyon liralık kar açıkladığını da belirterek, "2014 yılından beri Standard&Poor's ve Fitch özelikle çalışmalar yapıyor ve Türk Telekom'un yatırım yapılabilir şirket statüsünde olduğunu her sene tekrarladı, bu sene de aynı çalışmayı yaptı ve tekrar bunu da deklare etti. Dolayısıyla şirketin durumu gerçekten iyi. İnsanlar önce kendi internet sitesinden, sonra SPK'ya bildirilen halka açık verilerden incelesinler. Varsa bir sıkıntı o zaman hem onlara söylesinler, hem bizim müdahale edebilmemiz adına bize söylesinler. Ama bilsinler ki birilerinin söylemesine gerek yok, her zaman denetimini yapıyoruz, yapmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklama üzerine, deneyimli bir gazeteci Bakana;

1)Türk Telekom özelleştiğinde 5 kuruş borcu olmayan bir şirketti. Nasıl oldu da 12,6 milyar lira gibi yüksek bir borca ulaştı. Bu borçlara teminat olarak ne gösterildi.

2) Sayın Bakan Bildiğimiz kadar BTK’nın Denetim Birimi yok?  Ulaştırma Bakanlığı Müfettişleri, Türk Telekom’un grift işlemlerini denetleyecek uzmanlığa sahip olmadığı biliniyor. Bahsettiğiniz denetimleri kime yaptırıyorsunuz?

Kayyum söz konusu değil

Türk Telekom'un herhangi bir borca girmesi ya da kefil olmasının söz konusu olmadığını da vurgulayan Arslan,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"OTAŞ'ın borcu döner bankaları etkiler mi diye baktığınızda, OTAŞ kendi yüzde 55'lik hissesini rehin olarak vermiş. Herhangi birinin istemesiyle veya OTAŞ'ın istemesiyle herhangi bir yere devredilmesi söz konusu değil. Bankalar biliyor ki OTAŞ'ın Türk Telekom'da yüzde 55'lik çok güçlü bir hissesi var ve Telekom güçlü bir şirket olarak devam ediyor. Bütün bu görüşmeler yürütülüyorken bankalara en ufak bir sıkıntı gelmeyecektir, Telekom'a en ufak bir sıkıntı gelmeyecektir. Ancak, OTAŞ eğer sıkıntısı devam eder, bir şekilde bu işin içinden kalkamazsa, elbette ki süreçler belli. Bakanlık olarak biz Hazineyi temsilen gereğini yaparız. Telekom’a herhangi bir sıkıntı gelmeyecek, bankacılık sistemine herhangi bir sıkıntı gelmeyecek şekilde süreçleri yürüteceğiz.  Telekom'da Bakanlık temsilcileri, Hazine temsilcileri var. Çok daha önemlisi altın hisse temsili bizde, altın hisseye sahip hissedarınız herhangi bir şeyi uygun görmediği zaman işlemin yürüme şansı yok. Şirketin CEO'su var, genel müdürü, genel müdür yardımcıları var, gerçekten çok başarılı bir şekilde işlerini yapıyorlar. Paul Doany bu işin başında CEO olarak, geçmişte de Türk Telekom'un başındaydı. Uluslararası tecrübesi çok yüksek olan bir arkadaşımız. Ve gerçekten çok iyi yürütüyor. Şirkete sanki kayyum atanıyormuş, sanki yönetim kurulu atanıyormuş, sanki şirketin hissesine el konuyormuş, böyle bir şey söz konusu değil. Hazine adına da biz bu sorumluluğu yerine getiriyoruz, yönetim kurulu üyelerinde her zaman değişiklik olabilir, ancak bu herhangi bir şirketin yönetimine el koymak, hissesine el koymak gibi kesinlikle algılanmamalı."

"Hisselerin değeri borcu karşılar"

Arslan, OTAŞ'ın Türkiye'den çıkmak istemesi halinde, Türk Telekom'un yüzde 55 işletme hakkına sahip olduğu hisseyi alıp götürme şansının olmadığını belirterek, "Kaldı ki o hisselerin değeri, OTAŞ'ın borcunu rahatlıkla karşılayabilecek durumda. OTAŞ'la ilgili ilave bir sıkıntı olursa, zaten onun da yolu belli, uluslararası tahkim mahkemelerine gidilir. OTAŞ, banka ve uluslararası finans kuruluşları dahil onların kendi aralarındaki problemlerinin çözümüne yönelik bir süreçtir, bu hiçbir şekilde Telekom'u etkilemeyecektir."

Burada da şu sorular gündeme gelebilirdi;

1) Hep Oger Telekom’un borcuna Türk Telekom’un kefaletinin söz konusu olmadığına vurgu yapıyorsunuz. Ama Hazinenin kefaleti olup olmadığından hiç bahsetmiyorsunuz? Kısa ve Net bir soru; OTAŞ’ın borçlarına Hazine Garantisi var mıdır?

2) Türk Telekom’un hisselerinin OTAŞ’ın borcunu rahatlıkla karşılayacağını söylüyorsunuz. Borsa Değerlerinden bakınca doğru görünüyor. Ama bu hisseler borsada satılmayacak, blok satılacak. İşletme hakkının bitimine 9 yıl kalmış ve satıcının bankalara borcu olan bir şirkete –satışı bankalarca yapılırsa, icra marifetiyle yapılacak hisselere- kim değerinin yarısından fazla para verir?

3) Sayın Bakan OTAŞ’la ilgili başka bir sorun olursa diyerek  “hisse senedi değeri bankalara borcunu karşılamazsa mı” demek istiyorsunuz? O durumda Tahkime gideriz diyorsunuz. Türkiye’de sermaye şirketleri sermayeleri ile sınırlıdır. OTAŞ’ın tüm malvarlığı hisse senedi, hisse senedi satıldıktan sonra OTAŞ’ın mal varlığı kalmıyor, şirket kalmıyor. Bu durumda kime karşı tahkime gideceksiniz?

4)  Tahkim demişken Türk Telekom’un  21.09.2017 günü 18.22’de KAP’a yaptığı bildirimde  (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/630521) Hazine aleyhine Tahkim’e başvurduğu bildirilmektedir. Türk Telekom’un Türk Makamlara aleyhine Tahkim’e götürdüğü kaç dava vardir? Mahiyetleri nelerdir? Bu kararlara Türk Telekom Yönetiminde Hazineyi temsil eden yönetim kurulu üyeleri muhalefet şerhi koymuş mudur?

TELEKOMCULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Bu Haber 2024 defa okunmuştur.
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
TELEKOM´DAN YÖNETİM DEĞİŞ
TÜRK TELEKOM İÇİN SÜRE İSTEDİLER
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!