DİKKAT... DİKKAT... DERNEĞİMİZDEN ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI....
 
ANAYASA MAHKEMESİ 406 SAYILI YASANIN EG. 35. MADDESİNİ İPTAL ETTİANAYASA MAHKEMESİ 406 SAYILI YASANIN EG. 35. MADDESİNİ İPTAL ETTİ

Tarih: 2010-01-08

ANAYASA MAHKEMESİ 406 SAYILI YASANIN EK GEÇİCİ 35. MADDESİNİ İPTAL ETTİ 08.01.2009 Gün ve 27456 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 1.10.2009 2009/121 Karar 2006/129 Esas sayılı kararıyla; 4.2.1924 günlü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 16.6.2004 günlü, 5189 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen ek 35. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 1.10.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Anayasa Mahkemesine iptal davasını İzmir 3. İdare Mahkemesi 2006 yılında açmıştı. 406 Sayılı Yasanın İptal edilen Ek 35. Maddesi; “EK MADDE 35. - Kurum ile imzalamış oldukları GSM Görev ve İmtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde mobil telekomünikasyon hizmeti yürütmekte olan telekomünikasyon işletmecileri ile Kurumdan yetki almak sureti ile telekomünikasyon hizmeti yürüten diğer işletmeciler, kendi sistemlerine dahil her türlü abonenin 2813 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve eki ücret tarifesince Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerini, abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurum hesaplarına devretmekle yükümlüdürler. Elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan direk, kule, kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı, alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır, taşınmaz mal ve teçhizat, kanun hükümlerine ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve Kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikaları almak şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tâbi değildir.” Hükmünü içeriyordu. Şimdi Ne olacak; İptal edilen madde; a) abonelerin BTK’ya ödemek zorunda oldukları telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerini GSM Operatörleri ve Telekom İşletmecilerinin tahsil ederek BTK’ya ödemelerini, b) Elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan direk, kule, kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı, alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır, taşınmaz mal ve teçhizat 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tâbi olmayacaklarını, Öngörüyordu. 406 Sayılı yasanın ek 35. Maddesi iptal edildiği için; GSM operatörleri ve Telekom İşletmecilerinin BTK adına abonelerinden tahsilat yapma yükümlülükleri sona eriyor. Daha önemlisi; artık Telekomünikasyon işletmecileri direk, kule, kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı, alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır, taşınmaz mal için yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma izni alacaklar. Bu değişiklik sonrası, Belediyelerin elleri güçlenecek, buna karşın GSM operatörleri baz istasyonu kurarken, sabit Telekom operatörleri de yer altı ve havai şebekelerini oluştururken zorlanacaklar..
Bu Haber 3382 defa okunmuştur.
BTK UYARDI... AMAN DİKKAT!
AVM´LERDE SMALLCELL DÖNEMİ
TT. BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BİRLEŞİYO
FACEBOOK VE ZİHİN OKUMA TEKNOLOJ
EMO 2016 RAPORU
İLGİNÇ BİR RÖPORTAJ
EPDK´DAN SİBER SALDIRILAR
4,5G´ DE YERLİLİK KRİTERLERİ
4,5 G 1 YAŞINDA YERLİLİK NE ALEM
WHATSAPP BU TELEFONLARDA ÇALIŞMA
BİLİŞİM VADİSİ 100 BİN KİŞİYE İŞ
TRT MÜLAKATI TBMM GÜNDEMİNDE
TURKCELL´İN NET KARINDA BÜYÜK DÜ
VODAFONE SAMSUNG İŞBİRLİĞİ
TÜRK HACKER ALMANYA’DA YAKALANDI
PTT’YE 2500 YENİ PERSONEL ALINAC
YA İSTİKRAR OLMASAYDI
OHAL´LE GELEN BÜYÜK SERVET TRANS
YERLİ ARAMA MOTORU ´FİYASKOO´ ÇI
“GELİYOO” PAZARA GİRDİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!