AİLE YARDIMIAİLE YARDIMI

Tarih: 2008-04-18

Aile yardımı ile ilgili örnek dilekçe ve Maliye Bakanlığının genelgesi aşağıda sunulmuştur. İL …….. MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞA …….. Türk Telekom ………. İl Müdürlüğünde/Başkanlığında ………olarak çalışmakta iken 4046 sayılı kanunun 22. maddesi gereğince ……………. tarihinde Türk Telekom’daki görevimden ayrılarak aynı tarihte ………….. İl ……….. Müdürlüğünde/Başkanlığında göreve başladım. Atamam esnasında Türk Telekom tarafından bildirilen Maaş Nakil Formu’nda net maaşım 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre hesaplanmıştır. Ancak; 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin fark tazminatını düzenleyen 5.fıkrasında ilgililerin fark tazminatına esas eski ve yeni kadroları için yapılan ödeme unsurları arasında Devlet Memurlarına belirli durumlarda ödenmekte olan “aile yardımı” ödeneğine yer verilmemiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde ise; “Evli bulunan Devlet Memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için …Gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez.” Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 203 nci maddesinde ise; “ Aile yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez” hükmüne yer verilmektedir. Aile yardımı ile ilgili T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 17/03/2008 tarih ve 02991 sayılı görüşü bulunmaktadır. Bu itibarla Aile Yardımı ödeneğinin hesap edilerek Maliye Bakanlığının bahse konu genelgesine istinaden tarafıma ödenmesini arz ederim. .…./…/2008 Ek: Maliye Bakanlığının genelgesinin sureti. Ad-Soyad T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115456-5 Konu : Aile Yardımı 17/3/2008*02991 ................................................................... Bakanlığımıza intikal ettirilen çeşitli yazılardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca eş ve çocuklar için yapılan aile yardımının, ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan personele ödenmesinde tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin olarak tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Fark tazminatına ilişkin yasal düzenlemelerde ilgililerin fark tazminatına esas eski ve yeni kadro veya pozisyonları için yapılan ödeme unsurları arasında Devlet memurlarına belirli durumlarda sosyal yardımlar kapsamında ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine yer verilmediğinden, söz konusu aile yardımından dolayı, ilgililere yapılacak fark tazminatı ödemelerinde herhangi bir azalmaya yol açılmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Buna göre; 1- İlgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan personelin fark tazminatına esas eski ve yeni kadro veya pozisyonlarına ilişkin kıyaslanacak tutarların, aile yardımı ödeneği dahil edilmeden hesaplanması, 2- Aile yardımı ödeneğinin, ilgililere yapılacak fark tazminatı ödemeleri dışında ayrıca ödenmesi, 3- Fark tazminatı ödemelerinden yararlanmaya başladıkları tarihten sonra aile yardımı ödeneğine hak kazanan personelin, aile yardımı ödeneğine hak kazandıkları tarihten itibaren yine aynı şekilde aile yardımı ödeneğinden yararlanması, 4- Geçmiş dönemlere ilişkin olarak da, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplama yapılarak ilgililere aile yardımı ödeneği ödenmesi, 5- Geçmiş dönemlere yönelik hesaplama yapılırken, ilgililerin fark tazminatına esas eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin kıyaslanacak tutarın içinde aile yardımı ödeneğinin bulunması halinde, söz konusu aile yardımı ödeneği ile aylar itibarıyla yeni kadrosuna ilişkin ödenen aile yardımı ödeneği arasındaki farkın ilgililere ödenmesi, gerekmektedir. Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz / rica ederim. Bakan a. Hasan Basri AKTAN Müsteşar

  
Bu Haber 5775 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!