7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
TEKNİSYEN YARD.  SORUNLARITEKNİSYEN YARD. SORUNLARI

Tarih: 2010-01-26

BAŞKA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA NAKLEDİLEN TEKNİSYEN YARDIMCILARININ SORUNLARI Teknisyen Yardımcısı arkadaşlardan sorunları ile çok sayıda mesaj almaktayız. Bu konuda en son aldığımız e-postada; “ Bizler 1998 yılında değişik kadrolarda iken Meslek lisesi ve Meslek Yüksek Okulu mezunları olarak, açılan sınava girdik ve Teknisyen yardımcısı olduk.Ancak ne Teknisyenliğimizi nede Teknikerliğimizi 2 yıl boyunca alamadık. 2000 yılında iş mevzuatı yasası çıktı.Geçenler unvanını aldı.Geçemiyenler alamadı.Şimdi başka kurumlardayız.Teknisyen yardımcısı 657 sayılı kanuna göre Yardımcı hizmetler elemanı olarak görülüyor. Çoğumuz üniversite mezunuyuz.Memuriyetimizi bıraktık.yıllar sonra bize Yardımcı hizmetler elamanısınız diyorlar.Acaba ne yapabiliriz.Mahkeme kararlarında net bir şey yok.Devlet Personel Daire Başkanlığı birşey yapmıyor. Biz bu durumdan nasıl kurtulabiliriz.” Sorusu yöneltiliyordu. Türk Telekom’un özelleştirilmesinden en olumsuz şekilde etkilenen unvan gruplarının başında herhalde Teknisyen Yardımcıları gelmektedir. Türk Telekom’da GİH sınıfında çalıştırılan arkadaşlarımızın atamaları maalesef Yardımcı Hizmetler sınıfına yapıldı. Önemli bir bölümü MYO ve Meslek Lisesi mezunu olan bir meslek grubu Yardımcı Hizmetler Sınıfında, durumun vahametini düşünebiliyor musunuz? Teknisyen Yardımcısı arkadaşlarımız, MYO ve Meslek Lisesini bitirdikten sonra da Teknisyen ve Tekniker kadrolarına atanamadılar. Sorun Tamamen Türk Telekom’un yaklaşımından kaynaklanmıştır. Türk Telekom bu konuya ilişin işlemlerini, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ifadeli 23.03.2006 gün ve 2376 sayılı tebliğe göre yürütmektedir. Söz konusu tebliğde özetle; “ 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapmakta iken, bazı çalışanlarımızın iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilmeksizin ve mevcut statüleri korunarak, pozisyonlarının değiştirilmesi veya ünvan yükselmesi suretiyle atanma istemlerinin reddine ilişkin işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Şirketimiz aleyhine İdare Mahkemelerinde açılan davalar sonucunda verilen kararlara Şirketimiz hisselerinin 14.11.2005 tarihi itibariyle devredilerek, kamu payının % 50’nin altına düşmesi sonucunda kamu şirketi niteliğinin ortadan kalkması ve Şirketimizde istihdam edilen personele ilişkin düzenlemeler arasında, başka unvanlarda görev yaparken sonradan okul bitirerek Tekniker, Teknisyen vb. ünvanlara/pozisyonlara atamalarının yapılmasını zorunlu kılan herhangi bir uygulama bulunmadığı belirtilerek; Şirketimiz 406 sayılı Kanunda 4502, 4673, 5189, 5398 ve 5457 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklik ve düzenlemeler sonucu özel hukuk hükümlerine tabi Anonim Şirket statüsüne kavuşturulmuş olup, 15.10.2004 tarih ve 7931 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde, Türk Telekom hisselerinin % 55’inin blok satışı gerçekleştirilerek, 14.11.2005 tarihinde yapılan hisse devri ile de Türk Telekom’daki kamu payı %50’nin altına düştüğünden, Kamu Şirketi niteliğinin ortadan kalkmış ve özel hukuk tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Ayrıca, Şirketimiz çalışanının pozisyon değişikliklerinin, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen pozisyonlar dahilinde ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yapılan tebliğler çerçevesinde, sınavlı/sınavsız olarak tüm teşkilatta topluca yapılmaktadır. Şirketimizde sözleşmeli statüde çalışmakta olan çalışanların bitirmiş oldukları okul nedeniyle Teknisyen veya Tekniker olarak atanma talebinde bulunan ve bu talepleri reddedilenler tarafından Şirket aleyhine açılan davalar sonucunda verilen kararların gerekçelerinde, başvuruların, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurum içi unvan yükselmelerinde uygulanacak esaslar yönünden değerlendirmeye alınması ve sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekirken, talebin 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi teknisyen olarak atanmak için iş mevzuatına geçme şartına bağlanarak reddedilmesinin hukuka aykırı bulunduğundan bahisle bu kapsamda açılan davalar için verilen kararlar çerçevesinde Şirketimizce herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan personelin, bir üst ünvana atanması o ünvanda hizmetine ihtiyaç bulunması gerektiği gibi, o ünvana ait boş bir kadro ve pozisyonun olması ile mümkün olacağından, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan bir personelin, iptal edilmiş kadro ve pozisyonlarda yer alan bir üst ünvana atamasının yapılamayacağı hususu kanunların öngördüğü bir gerçektir.” Denilmektedir. Türk Telekom kendisine gelen talepleri bu gerekçelerle reddetmekte, Devlet Personel Başkanlığı da Türk Telekom’un görüşüne uymaktadır. Maalesef, konuyu çözmek için iki yol kalmıştır. 1)Siyasi ve Bürokratik mekanizmanın konuyu çözmek için irade ortaya koyması, 2)Yargı yolu ile hakkın kazanılması. DERNEĞİMİZ , 2006 YILINDAN ÖNCE TÜRK TELEKOMDA GÖREV YAPAN PERSONELİN SORUNLARINI VE ÇÖZÜM YOLLARINI KAPSAYAN BİR RAPOR HAZIRLAMIŞ VE BU RAPORU SUNMAK İÇİN SİYASİ PARTİLERDEN RANDEVU TALEP ETMİŞTİR. RAPOR SİYASİ PARTİLERE TAKDİMİNE MÜTEAKİP, KAMUOYUNA DA AÇIKLANACAKTIR. BU RAPORDA TEKNİSYEN YARDIMCILARININ SORUNLARINA DA YER VERİLMİŞTİR. BU RAPOR İLGİLİ BÜROKRATİK MERCİLERE DE (BAŞBAKANLIK, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI) İLETİLECEKTİR. UMARIZ SORUNA KALICI VE SAĞLIKLI BİR ÇÖZÜM BULUNUR
Bu Haber 6631 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!