7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
SYV'DAN YARARLANAMAYANLARSYV'DAN YARARLANAMAYANLAR

Tarih: 2010-02-03

TÜRK TELEKOM ESKİ ÇALIŞANLARINDAN İSTEYENLER SAĞLIK YARDIM VAKFINDAN YARARLANDIRILMALIDIR Yönetim Kurulumuz, Türk Telekom Genel Müdürlüğüne ve Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanlığına birer yazı yazarak; 31.12.2008 tarihine kadar başvurmadıkları gerekçesiyle Sağlık Yardım Vakfi yararlananı olamayan eski Türk Telekom çalışanlarının da vakıf hizmetlerinden yararlandırılmaları gerektiğini belirtti. Derneğimizin yazdığı 18.01.2010 tarih ve 62 sayılı yazı aşağıdadır. TÜRK TELEKOM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Senedi’nin 19. maddesinin c fıkrasında, “Türk Telekom’un 14.11.2005 tarihinde yapılan %55 hisse devri sonrasında 4046 sayılı Yasanın 22. maddesi çerçevesinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atamaları yapılan personelden isteyenlerin, 406 Sayılı Kanun’un Ek-32 nci maddesinin son fıkrasında belirtildiği şekilde aralıksız sürekliliğinin bulunması, aidat ve şirket katkı paylarını ödemeye devam etmesi ve bu isteğini yazılı olarak bildirmesi halinde Vakıftan yararlanırlar. Bu kapsamdaki personelden aralıksız sürekliliği bulunmayanların yararlanma hakları, bu yönde yazılı bir istekte bulunmuş ve geçmişe yönelik borçlarını da ödemiş olmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine bağlıdır.” Hükmü yer almaktadır. Vakıf Senedinin bu hükmü doğrultusunda Vakıf Yönetim Kurulunca ; “Vakıf Senedinin 19/c maddesi gereğince, 406 ve 4046 sayılı yasalar uyarınca, başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanması yapılan personelden, 406 Sayılı Kanun’un Ek-32 nci maddesinin son fıkrasında belirtildiği şekilde, aralıksız sürekliliği bulunduğunun tespiti ve yararlanan olarak devam edip etmediğinin belirlenmesini teminen, 31.12.2008 tarihine kadar yazılı olarak başvurması ve başvuru tarihine kadar birikmiş olan aylık aidat ve katkı payını, (peşin veya 4 eşit taksitte) ödemesi şartıyla yararlanan olma hakkının naklen atandığı tarihten itibaren geçerli sayılmasına, bu tarihe kadar başvurmayanların yararlanma olma haklarının sona ermesine” karar verilerek, Başka Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan Türk Telekom personelinin vakıf yararlananı olmaları için 31.12.2008 tarihine kadar başvurma şartı getirilmiştir. Derneğimize yapılan başvurulardan , pek çok Türk Telekom eski çalışanının, bu karardan haberdar olmadıkları için Türk Telekom Sağlık Sosyal Yardım Vakfına yararlanan olmak için başvurmadıkları ve Vakıf yararlananı olamadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun oluşmasında; a) Türk Telekom’dan ayrılan tüm personelin haberleşme adreslerinin Türk Telekom Genel Müdürlüğünde bulunmasına karşılık bu kararın, Türk Telekom eski personelinin haberleşme adreslerine yazılı olarak duyurulmamasının, b) 16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı kanunla 406 sayılı Kanun’a eklenen, Ek Madde 32’nin son paragrafında “Türk Telekom ile iştiraklerinde çalışan ve yardım sandıklarına üye bulunan personelin, Türk Telekom ve iştiraklerinden ayrılmaları halinde de aralıksız sürekliliği bulunmak kaydıyla üyeliği devam eder.” Hükmü yer almasına, bu yasa hükmünün Türk Telekom Biriktirme Yardım Sandığı ile Sağlık Yardım Sandığını kapsamasına, Türk Telekom Biriktirme Yardım Sandığı bu yasa hükmüne uygun olarak, Türk Telekom’dan ayrılanların da üyeliğini sürdürmelerine imkan vermesine ve Sağlık Yardım Sandığı’nın da TÜRKSAT’a geçen Türk Telekom personeli için bu yasa hükmünü uygulamasına ve Türksat’a geçen personelin SYS ile ilişkisini kesmememesine karşın, özelleştirme sonrası Türk Telekom’dan ayrılan personelin SYS üyeliğine devam etmek istedikleri yolundaki dilekçelerine hiç cevap verilmediği gibi, Türk Telekomdan ayrılan bazı personelin banka hesap numarasını öğrenip, bu hesaplara para yatırmaları üzerine, SYS Yönetimince, banka hesap numaraların değiştirilmesi, bankalara para yatırılmasının kabul edilmemesi için talimat verilmesi gibi hukuk dışı yollara başvurulması nedeniyle, başka kurumlara naklolan personelin, bu haktan yararlanacaklarından umutlarını kestikleri için, bu konu hakkındaki gelişmeleri takip etmemelerinin, Payı olduğu düşünülmektedir. Kısacası, başka kurumlara nakil olan ve Türk Telekom Sağlık Yardım Vakfından yararlanmak için 31.12.2008 tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiğini öğrenemeyen Türk Telekom eski personeli,Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığı ve Türk Telekom Sağlık Vakfının hatalı uygulamaları nedeniyle Vakıf yararlananı olamamışlardır. Bu hataların telafisi ve Vakıf yararlanı olamayan Türk Telekom eski personelinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve Vakfın hukuki bir uğraş içine girmemesi için; Sağlık Yardım Vakfı Yönetim Kurulunun , Vakfın kararından haberdar olamayan, şu anda başka kurumlarda çalışan Türk Telekom eski personelinin , Vakıf yararlananı olmalarına imkan verecek yeni bir karar almasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Konunun değerlendirilerek, sonucundan bilgi verilmesini rica ederiz. YÖNETİM KURULU Fazlı KÖKSAL....Zafer TEKBUDAK Başkan Yard...............Başkan
Bu Haber 4605 defa okunmuştur.
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
ÖZELEŞTİRİ, GURUR VE DAVET
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!