TÜRK TELEKOM BORÇ/KÂRTÜRK TELEKOM BORÇ/KÂR

Tarih: 2010-02-12

TÜRK TELEKOM’UN 2009 YILI FİNANSAL TABLOLARI AÇIKLANDI Türk Telekom 2009 yılı Finansal Tablolarını bir Basın Bülteni ile açıkladı. Türk Telekomun açıklamalarını siyah renkli olarak verdik. Altına da derneğimizin değerlendirmesini mavi renkle ilave ettik. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, Türk Telekom 2009 yılında net karının, 2008 yılına kıyasla yüzde 5 artırarak 1 milyar 832 milyon TL’ye çıkarttı.ğı, 2009 yılında net karın hisse başına 0,5234 Kuruş olarak gerçekleştiği belirtildi. 2008 yılında net kar 1 milyar 732 milyon TL veya hisse başına 0.5006 olarak gerçekleşmişti. Türk Telekom’un net kar rakamları tabiiki önemlidir. Ama özelleşme sonrası vergi oranları değiştiği için net karı belirleyen en önemli unsurlardan birisi ödenenen/ödenecek kurumlar vergisidir. Türk Telekom’un özelleştirme öncesi ve özelleştirme sonrası ödenen/ödenecek kurumlar vergisi rakamları karşılaştırıldığında, Net kar artmasına karşılık, ödenen kurumlar vergisinin önemli oranda azaldığı görülmektedir. 2003………………900 milyon 2004 …….1 milyar 143 milyon 2005……..1 milyar 323 milyon 2006……………….764 milyon 2007……………….820 milyon 2008 ……………. 643 milyon 2009……………….731 milyon KONSOLİDE GELİRİ YÜZDE 4 ORANINDA ARTTI Şirketin 2009 yıl sonu konsolide geliri, bir önceki yıla oranla yüzde 4 oranında artarak 10.5 milyar TL’yi aştı. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları yüzde 19 artışla 2 milyar 113 milyon TL’den 2 milyar 504 milyon TL’ye ulaşan mobil faaliyetlerden ve yüzde 28 artışla 1 milyar 670 milyon TL’den 2 milyar 140 milyon TL’ye çıkan ADSL faaliyetlerinden kaynaklandı. Mobil Telefon Gelirleri ve ADSL gelirlerinin ortalamanın çok üzerinde artması demek, Sabit Telefon gelirlerinin önemli oranda azalması demekti. Nitekim PSTN Gelirleri 2008’de 5.217.785 lira iken 2009’da 4.580.890TL’ye düşmüştür. FAALİYET GİDERLERİ 6.3 MİLYAR TL’YE ULAŞTI Türk Telekom’un faaliyet giderleri geçen seneye kıyasla 466 milyon TL artışla 2009 yılında 6.3 milyar TL’ye ulaştı. Giderlerdeki artışın büyük bir bölümü (344 milyon TL) mobil piyasanın her yöne tarifelere yönelmesiyle oluşan ara bağlantı maliyetlerinin artmasından kaynaklandı. Giderlerdeki artışın diğer sebebi ise mobil gelir artışı ile doğrudan bağlantılı olarak artan vergi ve hazine payı oldu. MOBİL SEKTÖRDEKİ FİYAT SAVAŞI KARI VURDU Mobil sektörde yaşanan fiyat savaşı nedeniyle, 2009 yılında, Türk Telekom’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) küçük bir azalmayla 4 milyar 249 milyon TL, konsolide FAVÖK marjı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. 2009 yılında, 1.557 milyon TL tutarındaki toplam amortisman ve itfa tahakkuku, 1.632 milyon TL olarak kaydedilen 2008 yıl sonu rakamından düşük bir seviyede gerçekleşti. Amortisman giderleri, 1994’te sabit faaliyetler için satın alınan duran varlıklar 15 yıl içerisinde tamamen itfa olduğu için düşüş gösterdi. Mobil Sektöründeki rekabetin tüketiciye faydası. Tam rekabetin, tüketiciye ne kadar yaradığının göstergesi.Eğer Sabit Telefonda da tam rekabet gerçekleşirse sabit telefonda da Tüketici lehine bir ucuzlama beklenebilir. FAALİYET KARI 2.7 MİLYAR TL Türk Telekom’un faaliyet karı, yüzde 25’lik faaliyet karı marjı ile 2 milyar 692 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin, 2009 yılında, 2008 yılına göre 207 milyon TL düşük olarak gerçekleşen 367 milyon TL’lik net finansal giderinin ana nedeni düşük net türev ve kur zararı oldu. 1.6 MİLYAR TL NAKİT TEMETTÜ DAĞITMA TEKLİFİ Türk Telekom Yönetim Kurulu, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanın yüzde 100’ü olan 1 milyar 589 milyon TL’nin nakit temettü olarak dağıtılması teklifini Genel Kurul’a sunmaya karar verdi. Geçen yıl ile kıyaslandığında, dağıtılacak temmettü yüzde 7 oranında artış göstererek hisse başına brüt 0,4542035 nakit temettüye eşit oldu. ŞİRKETİN NET BORCU 3.9 MİLYAR TL OLDU Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, 3.2 milyar TL net borç olmak üzere 3.9 milyar TL toplam borcu ve 0.7 milyar TL nakit ve nakit benzerleri kıymeti bulunduğu belirtilen açıklamada; Türk Telekom Grubu’nda 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle çalışan toplam personel sayısı 34.086 olduğu belirtildi Finansal Tablolar incelendiğinde Türk Telekom’un 3,9 milyar lira banka borcu olduğu görülmektedir. Türk Telekomun Banka Kredi borcu geçmiş yıllarda şöyleydi: 2005........ – 2006........2 milyar 285 milyon 2007........2 milyar 100 milyon 2008........3 milyar 408 milyon 2009........3 milyar 953 milyon Özelleştiği anda hiç banka kredi borcu bulunmayan Türk Telekom’un şu andaki aldığı kredilere karşılık bankalara 3 milyar 953 milyon TL borçludur. Ve üstüne üstlük 23 Mart 2007 tarihinde OTAŞ(Oger Telekom A.Ş) bir grup uluslararası ve yerel bankalardan 3.500.000 ABD doları tutarında uzun vadeli kredi temin ederek, Türk Telekom’un hisselerinin alımından dolayı oluşan Hazine’yeborcunu 4.192.000 ABD doları ödeme yaparak kapatmıştır. OTAŞ’ın kreditörlerine Türk Telekom’unOTAŞ’a ait olan %55 hisseleri üzerinde öncelikli ipotek hakkı verilmiştir. Bakalım bu borçlar OTAŞ’ı ve Türk Telekomu nereye götürecek. GELECEK DÖNEME YÖNELİK GÖRÜNÜM Açıklamada gelecek döneme yönelik görünüm çerçevesinde şu açıklamalara yer verildi: 'Türkiye’nin makroekonomik durumu daha iyiye giderken, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın belirli düzeyde artması bekleniyor. En önemli belirsizlik ise mobil ses segmentinde görülüyor. Bu segmentte, segment performansı, pazardaki oyuncuların attıkları adımlara ek olarak, kısmen, mobil arabağlantı ücretleri ve maksimum şebekedışı fiyatların belirlenmesi konusunda Düzenleyici Kurum’un atacağı adımlara da bağlı. Mobil pazarda hâlâ devam eden 'fiyat savaşı' mobil pazardaki gelir ve kâr büyümesi potansiyelinin tam olarak gerçekleştirilememesine sebep olmaya devam edecek.' Yani Türk Telekom diyor ki; a) BTK Beni koru, arabağlantı fiyatlarını lehime değiştir ( Doğru veya yanlış; kamuoyundaki genel kanı, BTK’nın bugüne kadar zaten Türk Telekom’u koruduğu yönündedir. İstenen tam koruma mı? Ama Niye? Neden?) b) Ey Türkcell, Ey Vodafone rekabet üçümüze de zarar veriyor. Gelin anlaşalım. (O zaman Tüketiciye Allah yardım etsin.. )
Bu Haber 4290 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!