BTK UZMAN YARDIMCISI ALIYORBTK UZMAN YARDIMCISI ALIYOR

Tarih: 2011-04-08

BTK İDARİ UZMAN YARDIMCISI ALIYOR.
BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Sınavla İdari Uzman Yardımcısı alıyor. BTK’nın ilanı:
İDARİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
1. Genel Bilgiler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile İdari Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci dereceli 12 adet İdari Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılabilecektir.
2. Sınava Katılma Şartları
Yapılacak İdari Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 1/1/2011 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (1/1/1981 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
d) 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS40 puan türünde en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada ilk 240 aday arasına girmiş olmak,
e) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden KPSS yabancı dil testinde soruların en az yüzde 50’sine doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almış olmak,
gerekmektedir.
Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanacaktır.
3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak, elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, müteakiben;
a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 cm.),
d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
e) KPDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği ile başvurularını 25 – 29 Nisan 2011 tarihleri arasında Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No. 16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır; postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
Adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri başvuru esnasında tasdik edilecektir.
Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Kurum tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep etmeleri halinde adaylara iade edilecektir.
4. Sınav ve Değerlendirme
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 21 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamada atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların sınavdan önce aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
a) Adayın özgeçmişi,
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan.
İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.
Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.
Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başarı sırası belirlenecektir. Duyuruda yer alan kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Gerek görüldüğünde boş kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.
Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanlar Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca sınav giriş belgeleri ile sınav sonuçları adreslerine gönderilecektir.
5. Sınav Konuları
İdari Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
İktisat Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka
Maliye Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi
Muhasebe Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi
Hukuk Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar), Telekomünikasyon Hukuku
konularından oluşacaktır.
6. Diğer Hususlar
Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında ayrıca fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) bulunduracaklardır. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.
Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler Kurumun internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır.
 

Bu Haber 2911 defa okunmuştur.
ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER 55 İLİN N
BORÇ ŞAMPİYONU TELEKOM KÂR ETMİ
TELEKOM KRİZİ MECLİSE TAŞINDI
CEP FATURASINI AZALTMADA 7 ADIM
PTTMESSENGER %100 YABANCI
TELEKOM´U ÇİNLİLER ALIYOR
´YERLİ WHATSAPP´ PTT
BELEDİYE BAŞKANINA ÖZEL PUL
PTT´DEN ´ESNAF KART´A AVANTAJ İM
BÖYLE POSTACILAR DA VAR!
PTT 2000 KİŞİ ALACAK! SON GÜN
BAZ İSTASYONU KURULUMU KOLAYLAŞT
METİN ATALAR´IN ANNESİ VEFAT ETT
TÜRK TELEKOM DEVLETE Mİ DÖNÜYOR?
TÜRK TELEKOM BORÇLARINI YAPILAND
PTT’DE SKANDAL HARCAMALAR
PTT TAŞERON İŞÇİLERİ İŞTEN Mİ ÇI
BTK CEO’LARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞT
TÜRK TELEKOM’DAN ŞAŞIRTAN KİRALI
3 BANKA TELEKOM´U YAKIN İZLEMEYE
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!